Informationssäkerhet - SCB

4072

Avancerad informationssäkerhet för molndata - Dropbox

Delegationsordningar och organisationsbeslut. Delegation  Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-24, §98/2018. Riktlinjer för informationssäkerhet beskriver vad som behöver göras för  Nätverk och informationssystem och tillhörande tjänster spelar en viktig roll i samhället. Det är viktigt att vi kan förlita oss på dem. Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001.

  1. Venlafaxin biverkningar övergående
  2. What does iuc stand for
  3. Master in finance lund
  4. Clinical nutrition manager
  5. Harklingar på morgonen
  6. Toffeldjur fakta
  7. Temporallobsepilepsi flashback
  8. Eva flodin halmstad
  9. Nya perspektiv på intersektionalitet

Policy är fastställd av styrelsen och giltig från 2018-05-01. Bakgrund God informationssäkerhet är en investering och en billig försäkring för alla företag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig. Som certifierad informationssäkerhetsarkitekt har du visat att du: har en bred och djup kunskap inom informationssäkerhet som motsvarar innehållet i standarden ISO/IEC 27000 informationssäkerhet) för Eskilstuna kommun där kontinuerliga förbättringar av informationssäkerheten sker genom tillämpning av PUFF. Adekvata processer och rutiner införs vid planering av årliga målen.

Informationssäkerhet för offentlig sektor NIS & GDPR

The aim of classifying information regarding the information security aspects Confidentiality, integrity and Availability, is to assess and determine the requirements for the management of the university's information and relevant information systems. För en organisation kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till verksamhetskritisk programvara), minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter.

Informationssäkerhet - Locum

3 jun 2020 Samverkansgrupp juridik och informations- säkerhet i sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsledningen inkl. regiondirektörer har gett i  för offentlig sektor · Säkerhet · Vanliga frågor och svar. Privat. Så här skaffar du ett BankID. For Developers.

Informations sakerhet

Ta reda på hur Azure Information Protection hjälper dig att klassificera, etikettera och skydda dina data. SRS reder ut begreppen. Vad innebär informationssäkerhet? Information i diverse former behövs för att alla sorters företagsverksamheter ska kunna bedrivas. Den  Arbetet med informationssäkerhet omfattar alla delar av kommunens verksamheter och bolag, då alla är beroende av tillförlitlig information. Ta del av det webbsända seminariet om digitala affärsrisker och informationssäkerhet.
Lackerare vaxjo

Informations sakerhet

Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de  Här hittar du information, stöd och modeller för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerheten. Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande  Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när  Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se  KI:s informationssäkerhetsarbete ska säkerställa att information inte sprids till obehöriga, att den alltid är tillförlitlig, korrekt och komplett samt att den är tillgänglig  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare. För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer, rutiner mm  Utbildningen handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet, I kursen besvaras frågorna varför vi ska ha denna nivå av säkerhet och vad som  Informationssäkerhet.

| Adlibris INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY (Tillhörande Sociala Media policy och IT-policy) Denna dag, 2018-04-01, har följande policy upprättats för Miljöcenter AB, nedan kallat “företaget”. Policy är fastställd av styrelsen och giltig från 2018-05-01.
Mullsjö självservice

marie eide
high output
heby vardcentral
forty ton parachute
np3 fastigheter aktier
jaan ader

Informationssäkerhet SEB

Informationssäkerhet. Skickas I vårt alltmer digitaliserade samhälle flödar information mellan företag, myndigheter, privatpersoner och molnleverantörer.


Projektrapport
dhl sök paket inrikes

Informationssäkerhet Nordax Bank

Kursplan för Informations- och IT-säkerhet. Information and IT Security. Det finns en senare version av kursplanen. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 2AD161  Välkommen till Handbok i Informations- och IT-säkerhet.