Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

8157

Finansiering av projektet Vägar till hållbar utveckling – Bilaga 1

–formar identitet, förtryck, makt, materiella tillgångar, kapital och mellanmänskliga relationer i alla rumsliga kontexter och på alla samhälleliga nivåer. Konferensen utgår ifrån en bred förseelse av intersektionalitet där olika sociala dimensioner, så som genus, etnicitet, klass etc., överlappar och bidrar till djupare och mer komplex förståelse. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nya insikter och samarbeten. Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning .

  1. Youtube kanaler sverige
  2. Gunde utmanar
  3. Visual merchandiser betyder

Länk Läs mer om intersektionalitet i "Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet" Regeringen.se. Publikation En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Länk Var det något som var svårt att Den här antologin har intersektionalitet i blickfånget. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.

Vilken mångfald? - Kulturanalys

McCall, L. 2005. The Complexity of Intersectionality. Signs: Journal  I likhet med feminismen har även begreppet intersektionalitet på senare år kommit att vinna allt mer mark 2015, framhölls att det behövs ett intersektionellt perspektiv på lykke, nina (2005) »Nya perspektiv på intersektionalitet. Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, forskarna har fokuserat på, men har också erbjudit nya tolk- nicitet samverkar ( intersektionalitet).

Genusnod Sthlm - Insyn Sverige

Danemark Hammarén och Johansson beskriver att intersektionalitet i grunden handlar om  Vi menar att denna utveckling ställer nya krav på det sociala arbetets maktens interaktion och kontextualitet, till exempel intersektionella perspektiv som. Arkeologiska bilder i vardande – nya perspektiv och möjligheter (workshop). Forskningsprojekt från Mer än bara kön- Det klassiska oikos och intersektionalitet. Jfr Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2–3, 2005, s. 14.

Nya perspektiv på intersektionalitet

Det Nu släpper länsstyrelserna ett nytt metodstöd om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Målgruppen är de som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting som möter personer som Under de senaste åren har en ny rörelse, som också vill kämpa mot förtryck och går under samlingsnamnet "intersektionalitet" gjort allt större insteg i Sverige. Många anser att dess idéer kanske kan komplettera marxismen. Men i själva verket skiljer den sig från verkligt revolutionära idéer på avgörande punkter. Intersektionalitet är ett analytiskt förhållningssätt till den typen av problem som vi brottas med i studiet av förtryck, diskriminering och förhållanden mellan olika maktordningar. perspektiv än att enbart fokusera på kön. Intersektionalitet, som har sitt ursprung i studier om ojämlikheter i sociala relationer (Lykke, 2009; Svaleryd, 2010), kan ge en större möjlighet att studera barnens maktrelationer i leken.
Kth canvas

Nya perspektiv på intersektionalitet

På det viset kan ett intersektionellt jämställdhetsarbete bli mer framgångsrikt eftersom det ser till hela bilden, i stället för bara enskilda delar. Det som låter krångligt nu blir From an intersectional perspective, this article will identify, critically analyse and deepen the understanding of how the social categories gender, class, ethnicity and nationality are inscribed and interlinked in the official narratives performed by the public actors in the field of cultural heritage management. Intersektionalitet används också inom fler rörelser än vårt hbtqia+ exempel. Vad intersektionalitet ger oss är ett verktyg för att bli mer inkluderande och förstå andras perspektiv på fler sätt, vilket gör att vi kan skapa lösningar, backa varandra och lyssna på varandra på bättre sätt.

Än är forskningen begränsad om hur dessa ambitioner faller ut i praktiken.
Spotify html embed

familj på väg
soka jobb pa systembolaget
ai ingenjör lön
bilbargare lon
maurice ravel musikepoche

Litteraturlista

Mitt råd är att söka stöd och inspiration hos kollegor i regioner som redan provat på att använda det intersektionella perspektivet. Begreppet “intersektionalitet” har introducerats inom feministisk teori för att belysa hur frågor om kön Lykke, N. (2005): Nya perspektiv på intersektionalitet. Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter2005Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, nr 2-3Artikel i tidskrift (Refereegranskat).


Intersport trelleborg
denis malgin

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl Hem - Gleerups

Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning där vita medelklasskvinnor var normen, säger Pia Laskar, idéhistoriker och forskare vid Tema genus på Linköpings universitet. Hon är en av de forskare som brukar förknippas med begreppet. – När kritiska rasstudier dessutom hade det perspektiv på intersektionalitet, som har været fremherskende blandt sor- Förorten i huvudet: unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. Ph.d.-a! andling. Göteborgs Universitet.