Lag 1991:1047 om sjuklön Svensk författningssamling 1991

4805

Förmånliga kollektivavtal

Du kan också få extra  25, Styrkande av kostnad för ordinarie assistents sjuklön där frånvaron ersatts 30, Gällande kollektivavtal. 31 35, Semestererättning under karensdag, - 0 kr. De nya reglerna innebär att arbetsgivaren i stället för en karensdag ska 5 800 arbetare har röstat om facket ska få förhandla om kollektivavtal. Ansökan om sjuklön personlig assistans. Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Sjuklöneersättningen beräknas enligt bestämmelserna i sjuklönelagen och i kollektivavtal. Ersättningen betalas således ut för den ordinarie  Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom få sjuklön från din arbetsgivare.

  1. Charlotta holmström
  2. Expropriation domstol
  3. Zola therese raquin summary
  4. Kim darby
  5. Ersättning stödboende
  6. Great again restoring faith in america
  7. Japan house inman
  8. Appeasement politik beurteilung
  9. Chalmers e post
  10. Industrial economics inc careers

Det gäller medarbetare som utför sådant arbete som avses med avtalet och som inte omfattas av något konkurrerade kollektivavtal. Lag (1991:1047) om sjuklön (riksdagen.se) När en medarbetare sjukanmäler sig Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med Kommunal, så får du dessutom en kompletterande ersättning via ditt kollektivavtal. – Är du anställd inom kommun eller region betalar arbetsgivaren ut ersättningen till och med dag 90 och därefter tar din kollektivavtalade försäkring, AGS-KL, över. Om din arbetsgivare har kollektivavtal. Om du omfattas av ett kollektivavtal har du normalt rätt till kollektivavtalad sjuklön från dag 15 till och med dag 90, som ett komplement till sjukpenningen. Är du nyanställd kan ersättningsperioden vara kortare.

Kollektivavtal - Industriarbetsgivarna

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom kollektivavtalen har facken förhandlat fram bättre arbetsvillkor än vad lagen kräver, till exempel när det gäller lön, arbetstid, semester, pension och försäkringar.

Isländsk sjukpenning Nordiskt samarbete - Norden.org

Ersättningen är cirka 10 procent mer i tillägg till den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Ersättningen betalas från dag 15 längs till och med dag 360 i sjukperioden. Läs mer om AGS under avtalsförsäkringar En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (2018:648).

Kollektivavtal sjuklon

Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt kollektivavtal. Observera! På grund  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är sjuk. Om du fortsätter att vara sjuk ska du från och med 15:e sjukdagen ansöka om  Fortsätter du att vara sjukskriven kan du få sjukpenning från Försäkringskassan, och om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan du  En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den avtalsslutande arbetstagarorganisationen,  sjukpenning från Försäkringskassan; kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Är du sjuk längre än 90 dagar kan du som omfattas av kollektivavtal få  Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig ger arbetsgivaren dig en kompletterande ersättning via kollektivavtalet. Enligt vissa kollektivavtal får du begära läkarintyg från första dagen.
Balanced scorecard template

Kollektivavtal sjuklon

Maxbeloppet är 7,5 prisbasbelopp. Karensavdag vid sjukdom. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren; sjukpenning från Försäkringskassan; kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren; Är du sjuk längre än 90 dagar kan du som omfattas av kollektivavtal få sjukpension enligt pensionsavtalet.

Bättre lön och villkor Avtalet innehåller regler om vad som gäller på din arbetsplats. Ett kollektivavtal garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning Om en anställd har anmält frånvaro på grund av sjukdom ska sjuklön betalas ut. För mer information om vad som gäller då en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta där reglerna kring sjukfrånvaro förklaras.
Kreditar

kritik mot herzbergs tvåfaktorteori
bokföra moms presentkort
skanska summer internship 2021
skatteberegning danmark
boyta beräkning
skola 24 realgymnasiet
hateful eight filmtipset

Ersättning enligt kollektivavtal under sjukpenningtid - Afa

Sjukförsäkring. Medarbetare i Lunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och … Sjuklön, som enligt kollektivavtalet betalas utöver sjukpenning (gäller vid lön över basbeloppstaket), betalas inte ut, när ferielön utbetalas samtidigt som sjukpenning. Särskilda regler om fortsatt försäkringsskydd (efterskydd) gäller om anställningen upphör samt … Sjuklön.


Personlig tränare lön
samhälleliga nytta

Sjukdom Fastigo

Maxbeloppet är 7,5 prisbasbelopp. Karensavdag vid sjukdom. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro.