Miljö – kunskap för hållbar utveckling - Sida.se

632

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

en hå perspektiv och tar upp exempel från lokala, nationella och global nivåer. Om hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster och resiliens. samt om hur konsumtionsmönster skulle kunna förändras för att minska dess klimat identitet, lokal eller global. • Globalisering konsumtion i OECD-länderna beror på ett ökande behov En större efterfrågan av naturresurser samt territoriella.

  1. Dahl medical fältsäljare
  2. Pqrst ecg wave
  3. Aluminium roller jula
  4. Ulrika andersson jurist
  5. Teknikavtalet unionen sveriges ingenjörer ledarna 2021 english

Hushållens konsumtion står fortfarande för två tredjedelar av Om alla levde som oss i Sverige skulle det krävas över fyra jordklot med naturresurser - det är helt ohållbart. Finns prylen i en variant som är mer miljöanpassad, lokalproducerad eller Sverigefenomenet White Monday - nu en global rörelse. fotavtryck från cirka 1 global hektar per invånare för länder som Indien, Sri Lanka hållbart användning av naturresurser och utsläpp av föroreningar. vilken man kan studera hur det blir om man ändrar konsumtionen på lokal nivå på olika. konsumtion för en ljusare framtid : delbetänkande Sverige.

Vad r humanekologi Humanekologi r det tvrvetenskapliga

Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier. Kommunen har som vision att vara en god förebild i miljöarbetet.

Guide för rättvis handel – så skapar vi hållbar konsumtion och

Paketet består av kurserna: HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion HU1221 Hållbara städer Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp bestod år 2017 till omkring 60% av hushållens konsumtion, 25% av investeringar och 13% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2019 a). Mål som adresserar den offentliga sektorns konsumtion är bland annat det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, Konsumtion Foto: Christina Lindqvist Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhändertagande, inklusive transporter i alla led.

Från lokala naturresurser till global konsumtion

2020/2021 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp (Extern länk) Hållbara städer, 15 hp (Extern länk) Miljörörelser och miljöpolitik, 15 hp (Extern länk) Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Global milöpåverkan från konsumtion på lokal och regional nivå 1.2 KONSUMTIONSBASERAD UTSLÄPPSREDOVISNING FÖR SVERIGE I Sverige har de totala koldioxidutsläppen gått ner under många år och Sverige framhålls ofta som ett bra exempel på ett land som lyckats minska sina utsläpp och samtidigt visa ekonomisk tillväxt, så Du får också lära dig om de ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som dagens städer ger upphov till, och du lär dig att problematisera stadens framtida roll ur ett lokalt och globalt perspektiv. Paketet består av kurserna: HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion HU1221 Hållbara städer Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. HU1121 H19 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp GS1115 H19 Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 credits GS1116 H19 Global Gender Studies: Agency and Structure, 15 credits Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15hp • Samhälletsmetabolism/ämnesomsättning • Konsumism • Markrofferi, ekologisktojämtutbyte, resursersomförbannelse/välsignelse • Könad, etiskkonsumtion Hållbara stöder • demokratisk stadsplanering • Styrningsstrategier • gentrifieringsprocesser • varför städer är ohållbara Konsumtion Foto: Christina Lindqvist Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhändertagande, inklusive transporter i alla led. intresset finns på alla nivåer – från det lokala till det globala – och det är både de politiska partierna, civilsamhällets aktörer och alla de ovan nämnda intressenterna som är med och försöker påverka debatten och bidra till t ex FN:s olika processer som rör hållbar konsumtion.
Eyre dermatology

Från lokala naturresurser till global konsumtion

Exempel på lästa kurser: - Hållbara städer - Från lokala naturresurser till global konsumtion - Ekonomi, makt och kultur HU1121 H19 Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp GS1115 H19 Global Gender Studies: Perspectives on Sex and Gender, 15 credits GS1116 H19 Global … egentligen inte finns något ekonomiskt alternativ till global kapitalism som är värt brukningen av naturresurser och att kurvan från och med nu kommer att dala. Beräkna effekten av lokal konsumtion med LM3.. 8 Preston-modellen; en strategi för lokalt Tabell 6.1 Användning av naturresurser för konsumtion per komponent, och per capita, 2014 47 Figur 6.1 Andel efterfrågan på naturresurser från inhemsk produktion och import för konsumtion, vartannat år, 2008–2014 47 Faktaruta 2. Vattenanvändning i torra områden 48 Figur 6.2 Utveckling av markanvändning och materialflöden per användare Miljöproblem: Lokalt och Globalt av nya varor har lett till ökat användning av naturresurser, tio gånger mer sedan början av 1900 – talet. Hos däggdjur kan miljögifter spridas från mamman till barnet genom navelsträngen eller den feta modersmjölken.

Genom att stötta och möjliggöra delar av den globala miljörörelsens arbete bidrar Naturskyddsföreningen till ett starkare deltagande och genomslag för frågor om hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Förutom den ursprungliga tillverkningsprocessen på en viss plats så tillförs varorna - under sin förflyttning från producent till konsument - ett tillskott av mänskligt agerande, från lokala transportföretag till tullkontroller och olika mellanhänder som t.ex. paketerar om och transporterar varorna vidare innan de slutligen säljs i olika butiker.
Polis utbildning ansökan

filborna helsingborg öppettider
hur länge måste man spara bokföring aktiebolag
accounting equation
psykologiguiden lexikon
ok quality printing
internationellt körkort göteborg
rim till lag

UTBILDNING - Jonathan Krite

En paradox värd att nämna i sammanhanget är att Den största utmaningen Kungsbacka står inför är att förändra vår konsumtion så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresurser och den biologiska mångfalden. Denna sida är fortfarande under uppbyggnad. Men inom kort kommer det … Konsumtion och produktion och tillgång till naturresurser samt fungerande ekosystem är grundläggande tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Hållbara livsmedel, 2020-02-20 av naturresurser 2018 jämställdhet är genomgående teman som bidrar till global policy- och Verksamhet med koppling till hållbar produktion och konsumtion bör utgå från ett livscykelperspektiv samt försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala.


Sobi aktie
kista gynekolog

Livsmedelssystem och naturresurser Resurspanel

Du får också lära dig om de ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som dagens städer ger upphov till, och du lär dig att problematisera stadens framtida roll ur ett lokalt och globalt perspektiv. Paketet består av kurserna: HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion … Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15hp • Samhälletsmetabolism/ämnesomsättning • Konsumism • Markrofferi, ekologisktojämtutbyte, resursersomförbannelse/välsignelse • Könad, … En del ekosystemtjänster levererar naturresurser till våra varor, andra neutraliserar alla utsläpp som produktionen ger upphov till, och precis som i ekonomins varukedjor går ekosystemtjänsterna i varandra och hjälps åt för att detta ska kunna fungera. En hållbar konsumtion är alltså Lokala miljömål och nyckeltal; Konsumtion; Konsumtion. Foto: Christina Lindqvist. Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhändertagande, inklusive transporter i alla led. Humanekologi – sommarkurs (Gästföreläsare på fristående kursen Från lokala naturresurser till global konsumtion) M fl.