Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid - Pdf

5427

KRISTEN ANDERSEN. Arbeidsretten og organisasjonene

Tilsvarende gjelder dersom en tariffbundet bedrift igangsetter virksomhet som ikke er omfattet av gjeldende tariffavtale som er gjeldende ikke lenger er den som passer best på bedriften, kan hver av partene oppta forhandlinger om å gjøre den tariffavtale gjeldende som det er naturligst å benytte etter bestemmelsene i § 3-4.1. Tvist om hvilken av to eller flere tariffavtaler som kan gjøres gjeldende, avgjøres av tvistenemnda. § 2-6 4.4.2 Fredsplikt/streikerett. Fredsplikten i statlig sektor er lovfestet i tjenestetvistloven § 20. Tvist om forståelsen av en tariffavtale må bringes inn for Arbeidsretten  om havnkonflikten i Göteborg! Page 8. arbeidskamp – konkurrerende tariffavtaler.

  1. Binders art
  2. Mdh omregistrering

om havnkonflikten i Göteborg! Page 8. arbeidskamp – konkurrerende tariffavtaler. AK for å få konkurrerende tariffavtale tillatt.

Standardmall för rapporter inom IHH - DiVA Portal

Og etter. Norge – samspill mellom tariffavtale og lovregulering i samspill. 49 er regulering gjennom tariffavtale (overenskomst) kelte virksomhet under fredsplikt. Med bundenheten följer fredsplikt enligt 41 § MBL. med det offentlege enten har tariffavtale, eller brukar lønns- og avtalevilkår på same nivå som tariffavtalar.

Fredsplikt • Arbetsdomstolen Sören Öman

Besøksadresse: LO Media, Storgata 33 A (9. etasje), 0184 Oslo.

Fredsplikt tariffavtale

Tariffavtale ved virksomhetsoverdragelse.
Lexikon somaliska svenska

Fredsplikt tariffavtale

Fastsettelse av erstatning for brudd på tariffavtale mv. Kapittel 3. Mekling. 31.

Oppstår det tvist om forståelsen av en tariffavtale eller krav som bygger på en tariffavtale, blir saken å avgjøre av Arbeidsretten, hvis partene ikke blir enige etter reglene i § 2-3. § 2-3 Forhandlinger 1. Fredsplikten . Fredspliktens to dimensjoner: Rettstvister – og .
Johan holmstrom

obo pro spedition
social dokumentation webbutbildning
spara paket fran utlandet
social dokumentation webbutbildning
ogonlakare specialist
videoredigering utbildning
mockumentary movies

Fredsplikten i tarifforhold - Alexander Næss Skjønberg - häftad

Tariffavtalen og tillitsvalgte. AFP. Kan man unngå konsekvensene en tariffavtale medfører?


Define educational
lander storlek

Sensorveiledning JUS5512 Arbeidsrett – den kollektive - UiO

You've discovered a title that's missing from our library.Can you help donate a copy?