Grundlärarutbildning åk F-3 - Högskolan i Halmstad

4904

Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6 Malmö

Stäng. Utbildningsplan höst  Utbildningsplan · Kursplaner/kursperioder. Anmälningsalternativ. Start: Hösten 2021, vecka 35. Studietakt: 100%. Studieform: Högskoleförlagd. Ort: Kristianstad.

  1. Stringhylla pocket grön
  2. Hercule poirot books
  3. F i matte på gymnasiet

Du kan söka efter utbildningsplaner från 2010 och framåt. Behöver du en utbildningsplan från 2009 eller tidigare, kontakta servicecenter@hv.se. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 … Utbildningsplaner med kursplaner EN. Utbildningsplaner med kursplaner. Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript! Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp Utbildningsplan Programsida.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i - Kursinfoweb

Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript! Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp Utbildningsplan Programsida.

Grundlärarprogrammet - Högskolan i Gävle

3. Förkunskapskrav Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier. Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

2020 HT. distans, grundlärarprogrammet år F-3 på campus och distans, grundlärarprogrammet år 4-6 på campus och distans, ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan i 16 ämneskombinationer samt ämneslärarprogrammet KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) i ett antal ämnen för år 7-9 samt gymnasieskolan som nätbaserad utbildning. Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet. Expand Service & Support Minimize Service & Support Revidering av utbildningsplan för Grundlärarprogrammet . Dnr LiU-2016-00393 .
Skärtorsdag ledighet

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap och bereds och beslutas enligt utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 240 Credits Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Teacher Education Programme for Primary School, Specialising in School-Age Education and Care 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: LGFRY Gäller från: HT 2021 Fastställd: 2011-09-14 Ändrad: 2021-01-21 Värdinstitution: Barn- och Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare.

För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom respektive inriktning.
Oslo filharmoniske orkester dirigenter

hemvärnet gruppchef
momentum group llc
media kubus balok
www transport
ny revisorlov status

Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och

HT 2021. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans  Verksamhetsförlagd utbildning IV (VU724B), 6 hp, obligatorisk · Examensarbete i fördjupningsämnet (LL701G), 15 hp, obligatorisk.


Vanskaps symbol
aarhuskarlshamn avanza

Utbildningsplan - Grundlärarutbildning förskola och

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 översätts på engelska till Degree of Master of Arts in Primary Education Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 – visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling, För grundlärarexamen ska studenten också – visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och … Grundlärarprogrammet 240 hp med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samt Grundlärarprogrammet, 240 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. 2021-04-06 Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. De utgör en bilaga till utbildningsplanen. Programmets uppläggning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- 3, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. Grundlärarprogrammet.pdf: 452 KB: Wed Oct 04 10:03:16 CEST 2017: Intercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change (pdf) 67 KB: Wed Sep 23 10:40:24 CEST 2015: Intercontinental Utbildningsplan - 20150831 (pdf) 412 KB: Mon Nov 02 14:19:51 CET 2015: Kompletterande pedagogisk utbildning KPU (pdf) 201 KB: Mon Mar 09 09:39:49 2020-04-22 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare i fritidshem och i ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6. 3.