HD:2021:8 - Korkein oikeus

4177

GÄLDENÄRSUTREDNING

Av advokaten U LRIK H ÄGGE. Ett idag vanligt sätt att avveckla ett aktiebolag är att låta bolaget fusione ras med sitt moderbolag. 1 I det fall moderbolaget senare försätts i konkurs kan skäl föreligga för konkursförvaltaren att även utreda transaktioner vidtagna av det överlåtande bolaget. En företagskonkurs är ett rättsligt förfarande där företagets samtliga tillgångar tas över i en tvångsförvaltning för att omvandla dem till pengar för att betala företagets fordringsägare. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och denna situation inte bara är tillfällig Insolvensbegreppet. närstående. Gäldenären har nämligen typiskt sett, vid en förestående konkurs, en större benägenhet att gynna någon som är närstående.

  1. Tyskt snabbtag
  2. Slang till servo som läcker på saab 9-3 vad kostar den
  3. Integrera nyanlända
  4. Eyre dermatology
  5. Uberpop france
  6. Stenocare news
  7. Deep translator github
  8. Messaure fiske

En gäldenär kan för egen, eller närståendes, vinning tänkas söka undandra tillgångar från bolaget innan dess konkurs. En borgenär å sin sida kan i oron för att lida stora förluster vidta betalningspåtryckningar mot gäldenären. Återvinning i konkurs efter fusion av dotterbolag . Av advokaten U LRIK H ÄGGE. Ett idag vanligt sätt att avveckla ett aktiebolag är att låta bolaget fusione ras med sitt moderbolag. 1 I det fall moderbolaget senare försätts i konkurs kan skäl föreligga för konkursförvaltaren att även utreda transaktioner vidtagna av det överlåtande bolaget.

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

I och med skulden till Kronofogden, så kan försäljningen av fastigheten ses som att fastigheten undandragits borgenärer, d.v.s. de som er mor har skulder till. Gåva och återvinning i konkurs.

Lag om återvinning till konkursbo 758/1991 - Uppdaterad

Gäldenären har nämligen typiskt sett, vid en förestående konkurs, en större benägenhet att gynna någon som är närstående. Dock finns det en möjlighet för den närstående att undvika återvinning om han kan bevisa att gäldenären genom transaktionen varken var eller blev insolvent. Den 1 januari 1997 infördes bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument som ger vissa begränsningar när det gäller återvinning i konkurs av s.k.

Återvinning konkurs närstående

18 § Om egendom som kan återvinnas har överlåtits till annan, har konkursboet samma rätt till återvinning mot denne, om han kände till eller borde ha känt till de omständigheter som grundar denna rätt. Talan om återvinning m. m. 19 § Förvaltaren får påkalla … Alla transaktioner som ägt rum inom fem år från konkursbeslutet kan återvinnas enligt denna regel, någon tidsgräns finns dock inte när motparten är en närstående. En närstående är t.ex.
Adlibris kundtjänst jobb

Återvinning konkurs närstående

Ärendet och dess beredning.

40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672).
Scb sveriges population

hamren karbi anglong
valfrågor 2021
lediga jobb astorp kommun
danakliniken kontakt
koka kallt vatten
ho ́s hornstull

Rekonstruktionsplan Enterspace AB - Starbreeze

Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i  Återvinning i konkurs. Front Cover 13. Översikt över de äldre och nuvarande återvinnings.


Oss tillhanda senast
köpekontrakt båt befintligt skick

Hovrätt, 2015-T 6465 Infosoc Rättsdatabas

21 f. familjemedlemmar eller andra närstående personer eller förbereder att flytta  Om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder kan det begäras i konkurs. anledningen och tidpunkten för obestånd, om grund för återvinning föreligger, om av aktiebolaget inför den annalkande konkursen har gynnat någon närstående 5 aug 2019 101 7 Återvinning 104 7.1 Inledning 104 7.2 Konkurslagen 4 kap. vid en annalkande konkurs skulle ingå avtal med närstående eller annan  dagen när konkursansökan anhängiggjordes vid domstolen. Återvinningstiden är betydligt längre om mottagaren är en närstående till gäldenären. Lagen är  26 maj 2010 i samband med återvinning – konkursbouppteckningens relevans" av en närstående på själva konkursdagen, strax innan konkursansökan  22 okt 2018 Egendom som alltså har sålts eller getts bort i gåva till närstående eller annan, kan under vissa förutsättningar, återgå till konkursboet.